Науково-методична проблема закладу

 «Формування життєвих компетентностей вихованців через реалізацію діяльнісного підходу у навчанні в умовах позашкільного закладу»

План роботи над ІІ (теоретичним) етапом

 проблемної методичної теми «Формування життєвих компетентностей вихованців через реалізацію діяльнісного підходу у навчанні в умовах позашкільного закладу»  в 2016-2017 н.р.

Зміст діяльності: теоретичне обгрунтування  результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково – методичної роботи.

Мета:  Колективне опанування системних підходів, напрямів реалізації проблемної теми закладу.

з/п

Заходи

Відповідальний

Термін виконання

1

Розробка плану роботи, визначення структури і змісту роботи над ІІ (теоретичним) етапом проблемної методичної теми

Козловська Л.А., заступник директора з НМР

Вересень-жовтень 2016

 

Педагогічна рада з теми «Життєва компетентність – мета навчання і виховання в сучасних позашкільних закладах»

Козловська Л.А., заступник директора з НМР

Жовтень 2016

2

Визначення провідних напрямів діяльності методичної роботи з питань реалізації проблемної теми закладу

Козловська Л.А., заступник директора з НМР, Частухіна С.Д., завідувач методичним відділом

Конкіна С.М., Мильнікова Н.В., Горбатенко Ю.В., методисти

Жовтень-грудень 2016

3

Розробка методів впровадження (виділення основних положень, вибір, аналіз,перевірка нових методів і прийомів, застосування їх на практиці

Козловська Л.А., заступник директора з НМР, Частухіна С.Д., завідувач методичним відділом

Жовтень-грудень 2016

4

Проведення діагностичних досліджень

Козловська Л.А., заступник директора з НМР, Сежченко І.М., практичний психолог

Листопад 2016

5

Вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості 

Козловська Л.А., заступник директора з НМР,       Частухіна С.Д., завідувач методичним відділом  

Протягом 2016-2017 н.р.

 

Організація самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладу

Частухіна С.Д., завідувач методичним відділом, керівники гуртків  

Протягом 2016-2017 н.р