Правила прийому до Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту

До навчання у ЕЦТКС залучаються вихованці відповідно до «Положенням про позашкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №769 та Статуту Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту, затвердженого рішенням третьої сесії шостого скликання Енергодарської міської ради від 18.02.2011р. №43.

  1. До навчання у позашкільному навчально-виховному закладі залучаються вихованці, учні, студенти в основному віком від 5 до 21 років (п.5. «Положення про позашкільний навчальний заклад»)
  2. Позашкільний навчально-виховний заклад проводить набір учнів як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчально-виховним закладом і погоджуються із засновником (п.20. «Положення про позашкільний навчальний заклад»)
  3. Навчально-виховний процес у позашкільному навчально-виховному закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей та з урахуванням їх вікових особливостей (п.21. «Положення про позашкільний навчальний заклад»)
  4. Тривалість занять (навчання) встановлюється з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей, допустимого навантаження учнів

різних вікових категорій: для вихованців (учнів) віком від 5 до 6

років - 30 хвилин, від 6 до 7 - 35, усіх інших - 45 хвилин (п.25. «Положення про позашкільний навчальний заклад»)

  1. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристичних, хореографічних об'єднань необхідна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у

зазначених творчих об'єднаннях (п.29. «Положення про позашкільний навчальний заклад»).

  1. Вихованці мають право відвідувати декілька гуртків в навчальному закладі (п.25 Положення про позашкільний навчальний заклад» (зі змінами).
  2. Наповнюваність гуртків, груп встановлюється директором ЕЦТКС, залежно від профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесів, рівня майстерності вихованців і становить не більше ніж 25 вихованців (в гуртках початкового та основного рівнів навчання). Наповнюваність гуртків (груп) ЕЦТКС на 2017/2018 н. р. становить: для гуртків (груп) початкового рівня навчання - 15 вихованців, але не більше як 25 осіб, основного - 12, вищого – 10. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить до 5 вихованців

(Статут ЕЦТКС)

  1. Зарахування вихованців до Центру може здійснюватися впродовж навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків, груп) за їх бажанням та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на без конкурсній основі. Гуртки початкового рівня формуються на початку навчального року; гуртки основного - з вихованців гуртків початкового рівня, вищого - з вихованців гуртків основного рівня, а також з числа вихованців, які володіють знаннями та вміннями, необхідними для опанування програм основного та вищого рівнів навчання (Статут ЕЦТКС).
  2. Зарахування вихованців до гуртків фізкультурно-спортивного та туристського напрямків здійснюється на підставі довідки медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у даному гуртку та медичної довідки про групу здоров’я. (Статут ЕЦТКС).